LPB Profesionālās kompetences centra 16.02.2019. seminārs „Psihologa sertifikācija un pārraudzība” (R.Niedre), „Aktualitātes saistībā ar psihologa sertifikāciju” (Rita Niedre) un „Psihologu Ētikas komisija un ētikas jautājumi psihologa praksē” (Irina Simoņenkova).

Seminārs “Psiholoģiskā izpēte un atzinumu veidošana” 16.martā – vada Evija Strika

LPB Profesionālās kompetences centra organizētie semināri 2019. gadā

Semināri 16.02.2019.

LPB Profesionālās kompetences centra organizētie semināri 16. februārī (11:00-17:15, 6 akadēmiskās stundas)

Viesnīca “TIA” konferenču zāle, Kr. Valdemāra iela 63, Rīga

Reģistrācija uz semināriem 16. februārī: https://docs.google.com/forms/d/1XE_v9U3Mqrh_v4eYdGJ0W8_rVPkIqd9SMgN8okRg4zs/edit

Semināru tēmas:

11.00.-12.30 Psihologa sertifikācija un pārraudzība (Dr.iur. Ivans Jānis Mihailovs, Psihologu sertifikācijas padomes priekšsēdētājas vietnieks)

12.45-13.30 Aktualitātes saistībā ar psihologu sertifikāciju (Rita Niedre, Mg. Psych., Psihologu sertifikācijas padomes priekšsēdētāja)

14.15.-17.15. Psihologu Ētikas komisija un ētikas jautājumi psihologa praksē (Irina Simoņenkova, Mg.Psych., Psihologu Ētikas komisijas priekšsēdētāja vietniece, Latvijas Psihologu Asociāciju Federācijas Ētikas komisijas priekšsēdētāja, Eiropas Psihologu Asociāciju Federācijas Ētikas Padomes locekle, Zinātniskā redaktore un konsultante grāmatai ”Eiropas psihologu ētika”)

Dalības maksa* par semināru 16.02.2019.

līdz 04.02.2019. Pilna maksa 20 EUR / LPB biedriem 12 EUR**

līdz 11.02.2019. Pilna maksa 30 EUR / LPB biedriem 18 EUR**

no 12.02.2019. Pilna maksa 40 EUR / LPB biedriem 30 EUR**

** Ja ir samaksāta biedra nauda par 2018. gadu.

Samaksa tikai ar pārskaitījumu: Latvijas Psihologu biedrība Vienotais reģ. Nr.: 40008203882 Konta Nr.: LV45HABA0551035895124 Pamatojumā lūdzam norādīt: Par dalību 16.02.2019. semināros, apliecības saņēmēja vārds, uzvārds.

Apliecinājumi par dalību tiks nosūtīti uz elektroniskajā reģistrācijā semināriem norādīto e-pastu.

Informāciju par nākošajiem LPB semināriem lūdzu skatīt sadaļā “LPB profesionālās kompetences centrs”.

Nodarbība „Talantu vadība organizācijās” LU PPMF Imantas 7.līnijā – 1, 20.auditorijā, 2018.gada 14.decembrī no pl.9.00 – 11.00

Nodarbība „Talantu vadība organizācijās”
Latvijas Universitātes
Darba un organizāciju psiholoģijas maģistrantūras studentiem,
LPB un LOPB biedriem
Nodarbības norises vieta un laiks:
Nodarbība notiks LU PPMF Imantas 7.līnijā – 1, 20.auditorijā, 2018.gada 14.decembrī no pl.9.00 – 11.00
Nodarbībā tiks analizēti šādi ar talantu vadību saistīti jautājumi:
 Talanta jēdziens organizācijās.
 Talantu vadības pieejas attīstība 21. gadsimtā: no kurienes nākam un kurp ejam?
 Talantu noteikšana organizācijās.
 Procesi un izmantotās metodes talantu vadībā organizācijās.
 Izaicinājumi talantu vadībā un to iespējamie risinājumi.
Nodarbība iecerēta kā lekcija (aptuveni 60 – 70% laika) ar interaktīviem elementiem mazo grupu diskusiju un pieredzes apmaiņas formā (30 – 40%).
Nodarbību vadīs: Gitāna Dāvidsone, Mg.Sc.Psych., sertificēta darba un organizāciju psiholoģe, ieguvusi psihologa – pārrauga tiesības darba un organizāciju psiholoģijas jomā. Viena no Latvijas Psihologu biedrības dibinātājām, Padomes priekšsēdētāja (2013. – 2016.).
Jau 20 gadus Gitānas profesionālā darbība saistīta ar organizāciju psiholoģijas jomu, strādājot kā organizāciju attīstības konsultantei un psiholoģei. Partnere konsultāciju uzņēmumos „O.D.A.” (Organization Development Academy) un „Birn+Partners Latvia”. Komandu darba ekspresdiagnostikas un moderēšanas metodes „TeamStream” līdzautore. Grāmatu „Organizāciju efektivitātes modelis” autore un „Līderības fenomens Latvijā” līdzautore.
Ieeja bezmaksas
Ziedojums 10.00 EUR apmērā tiem, kuri vēlas saņemt Latvijas Psihologu biedrības Profesionālās Kompetences centra sertifikātu* par dalību šajā nodarbībā. Sertifikāti tiks izsūtīti elektroniski, tāpēc lūdzam semināra laikā reģistrācijas lapā, blakus savam parakstam, skaidri norādīt savu e-pasta adresi**.
Ziedojumus lūdzam pārskaitīt uz rekvizītiem:
Latvijas Psihologu biedrība
Vienotais reģ. Nr.: 40008203882
Konta Nr.: LV45HABA0551035895124
Pamatojumā lūdzam norādīt: Ziedojums par dalību nodarbībā „Talantu vadība organizācijās”, sertifikāta saņēmēja vārds uzvārds, personas kods.
*Sertifikāts ir derīgs tālākizglītības dokuments tiem psihologiem, kuri ir sertificēti. LPB Profesionālās Kompetences centrs ir LR Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības iestāžu reģistrā reģistrēta profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde.
**Neskaidrību gadījumā lūdzam rakstīt uz e-pastu: lpbpadome@gmail.com.