Home » Par LPB

Category Archives: Par LPB

Par LPB

Latvijas Psihologu biedrības dibināšanas mērķis ir apvienot visus Latvijas psihologus un aizstāvēt viņu intereses jautājumos, kas skar psiholoģijas zinātni un psihologu profesionālo darbību sešās jomās.

1)    Izglītības un skolu psiholoģijas darbības joma – psihologs strādā skolā, pirmsskolā vai citā izglītības iestādē,  veicot izpēti un konsultēšanu bērniem, jauniešiem, viņu vecākiem un skolotājiem, lai risinātu bērnu mācīšanās grūtības vai viņu emocionālas, kognitīvas vai uzvedības problēmas, kā arī veicinātu pozitīvu pašizaugsmi izglītības psihologi var strādāt arī kā neatkarīgi/ privāti konsultanti
2)    Klīniskās un veselības psiholoģijas darbības joma – psihologs strādā slimnīcā, poliklīnikā, sociālajā dienestā, krīzes centrā,  vai privātpraksē un veic izpēti un konsultēšanu klientiem, kuri vēlas risināt emocionālas, kognitīvas vai uzvedības problēmas, un veicinātu pozitīvu pašizaugsmi
3)    Darba un organizācijas psiholoģijas darbības joma – psihologs strādā organizācijā vai privātpraksē un, izmantojot psiholoģijas metodes, pēta vai ietekmē cilvēka vai grupas uzvedību darba kontekstā
4)    Juridiskās psiholoģijas darbības joma – psihologs strādā tiešā sadarbībā ar tiesību sargājošajām iestādēm, veicot psiholoģiskās izpētes un piedaloties nopratināšanās, kā arī citos ar tiesu saistītos procesos
5)    Konsultatīvās psiholoģijas darbības joma – psihologs palīdz indivīdiem risināt plaša spektra problēmas, sniedzot atbalstu par personiskajiem, attiecību, darba vai skolas jautājumiem, palīdzot uzlabot cilvēku psiholoģisko labklājību un risinot problēmas dažādās dzīves situācijās
6)    Militārās psiholoģijas darbības joma – psihologs strādā vai profesionālā militārā dienesta virsnieks dien NBS, veic izpēti un konsultēšanu, kā arī izmanto psiholoģijas teorijas un metodes, lai pētītu militārās vides faktorus, kas ietekmē karavīru profesionālo sniegumu un kaujasspējas

Biedrības vadība

2018. gada 13. oktobra LPB kongresā norisinājās LPB padomes, ētikas un revīzijas komisiju sastāva pārvēlēšana.

Valdes sastāvs

 • Sandra Dzilna (valdes priekšsēdētāja)
 • Kristīne Vilka
 • Jeļena Koļesņikova

Padomes sastāvs

 • Edīte Kalniņa (padomes priekšsēdētāja)
 • Ilze Damberga
 • Ilva Eņģele
 • Signe Knipše
 • Veronika Leja
 • Kristīne Mārtinsone
 • Marika Piņķe
 • Sanita Šaitere
 • Kristīne Šneidere
 • Diāna Zande
 • Katrīna Žaltkovska
 • Alīna Gēgerniece

Ētikas komisijas sastāvs

 • Ieva Baumane
 • Nora Razgaila
 • Irina Simaņenkova
 • Reinis Upenieks
 • Edmunds Vanags
 • Līga Volonte
 • Anda Gaitniece-Putāne

Revīzijas komisijas sastāvs

 • Ramona Kočāne
 • Ilze Paleja
 • Vineta Silkāne

Rekvizīti un kontaktinformācija

Latvijas Psihologu biedrība

Vienotais reģ. Nr.: 40008203882
Konta Nr.: LV45HABA0551035895124
E-pasta adrese: info [at] psihologubiedriba.lv

Latvijas Psihologu biedrības statūti

LPB valdes, padomes, revīzijas un ētikas komisiju sastāvi (arhīvs)

No 2013. līdz 2016. gadam

Valdes sastāvs

 • Ieva Baumane/ Ilze Paleja (Valdes priekšsēdētāja)
 • Linda Rūsa

Padomes sastāvs

 • Gitāna Dāvidsone (Padomes priekšsēdētāja)
 • Ivars Austers
 • Ieva Baumane
 • Marina Brice
 • Jeļena Harlamova
 • Jānis Grants
 • Iveta Grāvīte
 • Lilita Barševska
 • Kristīne Mārtinsone
 • Laura Pirsko
 • Egita Gritāne
 • Dace Eikena
 • Irina Plotka
 • Aleksejs Ruža

Ētikas komisijas sastāvs

 • Kristīne Vilka (Ētikas komisijas priekšsēdētāja)
 • Guna Berga
 • Indra Majore-Dūšele
 • Nora Razgaila
 • Irīna Simoņenkova
 • Ginta Teivāne
 • Aija Rutka

Revīzijas komisijas sastāvs

 • Sandra Dzilna
 • Anda Gaitniece-Putāne
 • Tatjana Turilova-Miščenko

 

No 2016. līdz 2018. gadam

Valdes sastāvs

 • Veronika Leja (Valdes priekšsēdētāja)
 • Linda Rūsa

Padomes sastāvs

 • Vineta Silkāne (Padomes priekšsēdētāja)
 • Edmunds Vanags
 • Ilze Paleja
 • Irina Plotka
 • Ivars Austers
 • Jeļena Koļesņikova
 • Marina Brice
 • Sandra Mihailova
 • Gitāna Dāvidsone
 • Dace Eikena
 • Andžela Rožčenkova
 • Inga Lubāne

Ētikas komisijas sastāvs

 • Aija Rutka
 • Daiga Caune
 • Irīna Simoņenkova
 • Kristīne Vilka
 • Nora Razgaila
 • Līga Volonte
 • Jeļena Sniķere

Revīzijas komisijas sastāvs

 • Laura Šīmane-Vīgante
 • Nora Kalēja
 • Rota Ļihačova

Iestāšanās biedrībā

Latvijas Psihologu biedrība ir atvērta visiem profesionāliem psihologiem Latvijā. Lai tajā iestātos, ir nepieciešams  aizpildīt un ieskenēt biedra anketu, kuru varat saņemt, rakstot uz info@psihologubiedriba.lv.
Aizpildīta un ieskenēta anketa ir jānosūta uz info@psihologubiedriba.lv. Iestāšanās maksa biedrībā ir Eur 5.

Maksa par  gadu – Eur 12,-.