Home » Psiholoģijas dienas un Jauno psihololoģijas zinātnieku konkurss

Category Archives: Psiholoģijas dienas un Jauno psihololoģijas zinātnieku konkurss

Psiholoģijas dienas 2019

Septītās gadskārtējās Psiholoģijas dienas aicina interesentus uz konsultācijām, lekcijām, semināriem un citiem tematiskiem pasākumiem Rīgā un reģionos no 4. līdz 12. oktobrim.

Psiholoģijas dienu daudzveidīgajā programmā plānoti ap 30 pasākumiem, kas būs brīvi pieejami un lielākā daļa no tiem – bezmaksas. Ikviens interesents, tostarp nozares profesionāļi, varēs piemeklēt sev atbilstošu lekciju, semināru, meistarklasi, konsultāciju, kā arī apmeklēt konferenci vai grāmatas atvēršanu. Psiholoģijas dienu pasākumi notiks Rīgā, Cēsīs, Kuldīgā, Liepājā, Madonā, Ogrē un Ventspilī.

Psiholoģijas dienu ietvaros tiks skatītas un apspriestas dažādas tēmas, tostarp, par apzinātības pieeju bērnu audzināšanā, pusaudžu depresiju, veiksmīgu novecošanu, u.c. Cēsīs notiks seminārs par atzinumu rakstīšanu, bet Rīgā – par to, kā darbinieku atlasē izmantot Vīnes testu. RSU un Latvijas Universitāte šajā laikā piedāvās atvērtās lekcijas, savukārt dažādās jomās praktizējoši psihologi sniegs bezmaksas konsultācijas. Īpašs notikums šī gada programmā ir atvēršanas svētki otram, papildinātām izdevumam grāmatai “Grupu konsultēšana un psihoterapija”.

Sesto gadu tiek organizēts Jauno Psiholoģijas zinātnieku konkurss, kurā psiholoģijas studenti piedalās ar saviem veiktajiem pētījumiem. Konkursa fināls tiek organizēts sadarbībā ar biedrību “ScepticCafe” un jaunos zinātniekus varēs satikt 8. oktobrī kafejnīcā “Autentika”.

Psiholoģijas dienas noslēgsies ar konferenci 12. oktobrī “Psihologu profesionālā darbība – iespējas un izaicinājumi jaunajā profesionālajā statusā”.

Psiholoģijas dienas norisinās kopš 2013. gada. No 2014. gada tās koordinē Latvijas Psihologu biedrība un organizē sadarbībā ar psihologu profesionālajām organizācijām – Latvijas Klīnisko psihologu asociāciju, Latvijas Konsultatīvās psiholoģijas asociāciju, Latvijas Organizāciju psihologu biedrību, Latvijas Sporta psiholoģijas asociāciju, Latvijas Veselības psiholoģijas asociāciju, Latvijas Militāro psihologu biedrību, kā arī Psiholoģijas un kognitīvi biheiviorālās terapijas centru “Intellego” un veselības centru “Vivendi”.

Psiholoģijas dienas tiek rīkotas ar mērķi sekmēt atvērtu, radošu vidi profesionālai diskusijai, kā arī informēt sabiedrību un nozares speciālistus par aktualitātēm nozarē. Latvijas Psihologu biedrības vadītāja Edīte Kalniņa norāda, ka Izglītības kvalitātes dienesta mājas lapā Psihologu reģistrā ir reģistrēti vairāk nekā 800 psihologu. Tomēr joprojām sabiedrībā ir zema izpratne par to, kas ir un kas nav psihologs, kādus tieši pakalpojumus no katras psiholoģijas darbības jomas speciālista ir iespējams iegūt. Psiholoģijas dienas ir iespēja gan psihologiem gūt jaunas zināšanas un celt profesionālo kompetenci, gan sabiedrībai iepazīt psihologa darba ikdienu un pielietotos instrumentus un metodes. E. Kalniņa atgādina, ka 2018. gada 1. janvārī stājās spēkā Psihologu likums – pirmais likums, kas tieši regulē psihologu profesionālo darbību Latvijā un tika virzīts un pieņemts ar mērķi, lai sabiedrība saņemtu kvalitatīvus psihologu profesionālās darbības pakalpojumus.

Sekojiet aktuālai informācijai, programmai un jaunumiem:

www.psihologijasdienas.lv, kā arī Facebook lapā “Psiholoģijas dienas 2019″.

LPB mājas lapā: http://www.psihologubiedriba.lv/ un sociālajā tīklā Facebook:

https://www.facebook.com/LatvijasPsihologuBiedriba/

Informāciju sagatavoja Latvijas Psihologu biedrība

Kontakti saziņai: Signe Knipše, tel.: 26594324

Jauno psiholoģijas zinātnieku konkursa mērķis un norise

MĒRĶIS

Psiholoģija kā zinātne nevar attīstīties bez spēcīgiem zinātniekiem. Vienlaikus psiholoģijas kā zinātnes un profesionālās darbības nozares prestiža nostiprināšanai ir svarīgs sabiedrības atbalsts. Tādēļ jaunajiem zinātniekiem ir būtiski gan izstrādāt zinātniski korektu pētījumu, gan arī pārliecinoši stāstīt par savu darbu, prezentēt gūtās atziņas un to pielietojamību.

Šī pasākuma – konkursa mērķis ir, no vienas puses, veicināt sabiedrības izpratni par psiholoģiju kā zinātni un popularizēt jaunākos psiholoģijas zinātnes atklājumus un kā tie ir pielietojami dažādās sfērās; no otras puses, attīstīt psiholoģijas studentu prasmes prezentēt savu veikumu un „pārdot” savas idejas un atziņas plašākai sabiedrībai, ne vien kolēģiem akadēmiskā vidē.

NORISE

Konkursa uzdevums: sagatavot aprakstu par savu pētījumu līdz 1. septembrim, atsūtot to uz e-pastu zinatniekukonkurss@psihologubiedriba.lv.  

Pieteikuma anketu students/ absolvents saņem sazinoties ar savas augstskolas metodiķi, programmas direktoru vai darba vadītāju.

(Nepieciešamības gadījumā iesniegšanas termiņš tiks pagarināts)

Konkursa dalībnieki: spēcīgākie pēdējo 3 gadu psiholoģijas izglītības programmu  absolventi (bakalauri, maģistri). Katra Latvijas augstskola, kurā ir absolventi psiholoģijas studiju programmās, izvirza konkursam ne vairāk kā 4 pārliecinošāko pētījumu autorus, kuri iesniedz konkursam video prezentācijas par saviem oriģināl-pētījumiem un to pielietojamību.

Nav ierobežojumu dalībnieku atkārtotai dalībai konkursā, taču vienu un to pašu pētījumu konkursā var pieteikt tikai vienu reizi.

Prezentāciju formāts

Mutiska prezentācija, kuru ilgums ir ne vairāk kā 7 minūtes. Tajā dalībnieks prezentē savu pētījumu un to, kādā veidā tā rezultāti ir pielietojami sabiedrības labā un/vai kādā konkrētā sabiedrības dzīves sfērā.

Konkursa norise

Līdz 2019. gada 1. septembrim pieteikumu iesniegšana. Pieteikums tiek iesniegts darba anotācijas formā, aizpildot pieteikšanās formu (nepieciešamības gadījumā iesniegšanas termiņš tiks pagarināts).

Psiholoģijas dienas 2019

“Psiholoģijas dienu” ietvaros ik gadu tiek plānoti vairāki desmiti pasākumu, kas paredzēti ne vien nozares profesionāļiem, bet arī  ikvienam interesentam!

Esam priecīgi paziņot, ka rudenī jau septīto reizi notiks Psiholoģijas dienas. Tās  notiks visā Latvijā no 4. oktobra līdz 12. oktobrim ar tēmu: “Kas ir un kas nav psiholoģiskā palīdzība Latvijā?”

Kā ierasts, Psiholoģijas dienu ietvaros mēs katru gadu informējam sabiedrību un nozares speciālistus, kā arī psiholoģijas studentus un citus interesentus par aktualitātēm psiholoģijā Latvijā un pasaulē. Arī šogad pārrunāsim jaunākos pētījumus Latvijā, organizēsim diskusijas par aktuālām tēmām, sniegsim praktisku un noderīgu informāciju ikvienam interesentam, un tā izglītosim sabiedrību par psihologa profesiju, psihologu kompetencēm un darbības jomām.

2019. gada Psiholoģijas dienu ietvaros plānots veidot pasākumus, kuros informēsim sabiedrību par psihologa profesionālās darbības jomām, to kopīgajiem un atšķirīgajiem aspektiem.

Aicinām Psiholoģijas dienu dalībniekus savos pasākumos:

  • informēt sabiedrību par dažādu profesionālo darbības jomu psihologu kompetencēm
  • aktualizēt tēmas par psihologa identitāti, profesionālajam lomām un robežām
  • popularizēt psiholoģiju kā zinātnē balstītu profesiju

Kā pieteikt savu pasākumu Psiholoģijas dienās 2019?

1. Izdomā ideju, ar kādu pasākumu vēlētos iepazīstināt sabiedrību un/vai kolēģus;
2. Aizpildi pieteikuma anketu, ko saņēmi no savas psihologu profesionālās biedrības/asociācijas (ja tādu neesi saņēmis, droši atgādini viņiem!).


Tiekamies no 4. oktobra līdz 12. oktobrim!

Seko līdzi informācijai:
http://www.psihologijasdienas.lv/

https://www.facebook.com/psihologijasdienas/

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā raksti uz: info@psihologijasdienas.lv

Diskusiju cikla “Profesijas reglaments – ko nu?” prezentācijas (14.10.2017.)

PREZENTĀCIJAS:

Noslēgušās piektās Psiholoģijas dienas Latvijā

Ar diskusiju par Psihologu likuma normām un to ietekmi uz psihologu profesionālo darbību ir noslēgušās šī gada Psiholoģijas dienas. Tās notika no 6. līdz 14. oktobrim.

“Šī gada Psiholoģijas dienas iezīmē nozīmīgu pagrieziena brīdi pirms stājas spēkā Psihologu likums. Līdz ar to ir loģiski, ka tam tika veltīta nozīmīga vieta arī pasākumos, kas šogad notika Psiholoģijas dienās. Bija sarunas par to, kā likums darbosies, topošajiem likuma komentāriem, par psihologu profesionālo darbību dažādās jomās,” secina Latvijas Psihologu biedrības padomes priekšsēdētāja Gitāna Dāvidsone.

Psiholoģijas dienu mērķis ir sekmēt atvērtu, radošu vidi profesionālai diskusijai, kā arī informēt sabiedrību un nozares speciālistus par aktualitātēm nozarē. Psiholoģijas dienu laikā vairākas psihologu sabiedriskās organizācijas rīko ikgadējās konferences. Tā piemēram, organizāciju psihologu ikgadējā konference šogad bija veltīta instrumentiem organizāciju psihologu darbā, t.i., testiem, aptaujām, to ticamībai un lietderībai (http://www.lopb.lv/)

Rīgas Stradiņa universitāte ar plašu programmu atzīmēja desmitgadi, kopš šajā augstskolā ir izveidots psiholoģijas izglītības virziens. Konferencē tika prezentēti Latvijas klīniskā personības testa rezultāti, tika runāts par veselīga dzīves veida psiholoģiskajiem aspektiem, par psihologu nodarbinātību u.c. tēmām. (https://www.rsu.lv/psihologijas-izglitibai-10).

Juridiskās psiholoģijas aktualitātēm veltītajā seminārā tika runāts par  psiholoģijas un juridiskās sistēmas saskares punktiem izmeklēšanas procesā, tiesā, cietušo un notiesāto rehabilitācijā kā arī citām tēmām.

Noslēdzoties psiholoģijas dienām ir noskaidroti arī 2017.gada Jauno zinātnieku konkursa uzvarētāji. Pirmo vietu augstskolu mācībspēku žūrijas vērtējumā ieguva Krista Lemberga (LU) par Krista Lemberga (LU) ar pētījumu par “Sacensību trauksmes saistību ar sportisko sniegumu treniņos un sacensībās skeletonā un kamaniņu sportā”. Otro vietu ieguva Gundega Rudzīte (RSU). Trešo vietu – Katrīna Žaltkovska (LU). Savukārt skatītāju balsojumā pārliecinoša uzvara Gundegas Rudzītes videoklipam. Jauno zinātnieku konkurss, kurā psiholoģijas studenti var piedalīties ar pašu veiktajiem pētījumiem, tika organizēts ceturto gadu. (http://zinatniekukonkurss.mozello.lv/nobalso/).

Psiholoģijas dienu programma kopumā aptvēra vairāk nekā 40 dažādus pasākumus – lekcijas, seminārus, individuālas konsultācijas, kino vakarus –  Rīga, Ogrē, Valmierā, Daugavpilī, Krāslavā un citviet (http://www.psihologijasdienas.lv/). Kino vakarus vien  šogad apmeklēja 236 cilvēki.

Psiholoģijas dienas norisinās kopš 2013. gada, no 2014. gada tās koordinē Latvijas Psihologu biedrība.

Uz tikšanos pēc gada – sestajās Psiholoģijas dienās!