Home » Psiholoģijas dienas un Jauno psihololoģijas zinātnieku konkurss (Page 2)

Category Archives: Psiholoģijas dienas un Jauno psihololoģijas zinātnieku konkurss

Oktobris – Psiholoģijas dienu mēnesis

Cik gadi vajadzīgi, lai varētu runāt par kādas tradīcijas rašanos un nostiprināšanos?  Atbildi varētu lūgt meklēt kādam antropologam. Psihologi nu jau četrus gadus rudens pusē – oktobrī – piesaka Psiholoģijas dienas.

To nolūks – sekmēt atvērtu, radošu vidi profesionālai diskusijai psihologu un citu veselības speciālistu starpā, kā arī informēt plašāku sabiedrību par psihologu darbu, pastāstīt, ko šīs profesijas cilvēki dara, kādās jomās strādā, ko līdzcilvēkiem šī profesijas speciālisti var dot, kā palīdzēt.Logo

Psihologa profesija Latvijā ir samērā jauna un sabiedrībā ir dažādi, pa laikam ne visai pamatoti priekšstati, ko, kādā veidā psihologi dara. Lai maldīgus priekšstatus aizstātu ar īstenībai atbilstošākiem, kā arī, lai savas profesijas vārdu daudzinātu, pirms trim gadiem tika nolemts rīkot Psihologu dienas.

Pirmo reizi Latvijas Psiholoģijas dienas tika organizētas 2013. gada oktobrī, kad visā Latvijā notika vairāk nekā 50 pasākumi. 2014. gadā Psiholoģijas dienas notika veselu mēnesi un tām bija arī kopīgs vadmotīvs „Psiholoģija – laimes sponsors!”. 2015. gadā gadā jau vairāk kā tūkstots interesentu apmeklēja un sekoja līdzi Psiholoģijas dienu pasākumiem visā Latvijā. Atskatoties var teikt, ka jau pirmajā gadā radās pasākumi, kas arī turpmāk ir bijuši neatņemama Psiholoģijas dienu sastāvdaļa un daudziem šie pasākumi ir kļuvuši par tradīciju.

Katru gadu tiek piedāvātas bezmaksas konsultācijas. Tās mēdz būt domātas noteiktām cilvēku grupām – vecākiem, topošajiem vecākiem, organizāciju vadītāji, pērn uz konsultācijām varēja pieteikties arī sporta cienītāji.

Ikgadus gadu Psiholoģijas dienu laikā ir notikuši psiholoģiskā kino seansi, kuros filmas iespaidā vēl turpinās psihologa vai psihoterapeita vadīta diskusija.

Psiholoģijas dienu laikā allaž plašāk durvis atver augstskolas, kas īsteno studiju programmas psiholoģijā – gan piedāvājot atvērtās lekcijas, gan iepazīstinot ar pētījumiem. Beidzamos divus gadus notiek arī jauno zinātnieku konkurss.

Trīs gadu laikā ir izmēģinātas arī dažādas citas pasākumu formas. Tā piemēram, 2014. gadā vienā sestdienā Rīgā esošie interesenti varēja piedalīties sešās dažādās Laimes darbnīcās, kurās varēja dodoties iztēles ceļojumos, mācoties atslābināties, pievēršoties arī ēšanas baudas psiholoģiskajiem aspektiem.

Psiholoģijas dienās pasākumi notiek daudzviet Latvijā – Liepājā, Daugavpilī, Limbažos, Valmierā, Siguldā, Ogrā – visur, kur strādā rosīgi speciālisti notiek pasākumi. Lielākā daļa pasākumu ir bez maksas.

Dažādu specialitāšu psihologi apvienojušies asociācijās un biedrībās, kas psiholoģijas dienās piedāvā savu aktivitāšu klāstu. Tā piemēram, Organizāciju psihologi ik gadus tieši Psiholoģijas dienās rīko gadskārtējo konferenci. Pērn konferences dalībnieki pievērsās “nezālēm” uzņēmumu dārziņos, t.i., nevēlamai darbinieku uzvedībai, piemēram, kavēšanai, citu apcelšanai, melošanai utt. 2016.gada Psiholoģijas dienās, konferences tēma: emocijas – kā tas, ko mēs izjūtam darbā, ietekmē mūsu veikumu. Plaša programma allaž ir arī Veselības jomas psihologiem, sporta psihologiem,u.c.

Psiholoģijas dienas pēdējos divus gadus koordinē Latvijas Psihologu biedrība. Psiholoģijas dienu organizēšanā aktīvi ir iesaistījušās arī Baltijas Starptautiskā akadēmija, Daugavpils universitāte, Latvijas Individuālpsiholoģijas asociācija, Latvijas Juridiskās psiholoģijas asociācija, Latvijas Klīnisko psihologu asociācija, Latvijas Konsultatīvās psiholoģijas asociācija, Latvijas Organizāciju psihologu biedrība, Latvijas Psihologu biedrība, Latvijas Skolu psihologu asociācija, Latvijas Sporta psiholoģijas asociācija, Latvijas Testu komisija, Latvijas Universitāte, Latvijas Veselības psiholoģijas asociācija, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija un Rīgas Stradiņa universitāte.

Starptautiskā līmenī šādus pasākumus rīko Apvienoto Nāciju Organizācija sadarbībā ar Amerikas Psiholoģijas Asociāciju. Labs piemērs Latvijas psihologu saimei ir Austrālija, kur nu jau 16 gadus otrajā novembra nedēļā notiek Psiholoģijas nedēļa. To organizē Austrālijas Psiholoģiskā biedrība (Australian Psychological Society).

Plašāka informācija: www.psihologijasdienas.lv

Gatavojoties Psiholoģijas dienām, lūdzam iesūtīt psihologu atziņas un fotogrāfijas

Arī šogad oktobrī norisināsies pēc skaita jau trešās Psiholoģijas dienas! Šogad psihologu rīkotos pasākumus apvienos tēma “Psiholoģija izaugsmei!”

Lai jau laikus popularizētu šo pasākumu kopumu un rosinātu sabiedrībā interesi gan par Psiholoģijas dienām, gan nozari kopumā, aicinām ikvienu no jums iesaistīties atraktīvā sociālo tīklu aktivitātē, kas ļaus nedaudz radošāk uzrunāt Psiholoģijas dienu apmeklētājus.

Kā? Iesūtiet mums (info@psihologijasdienas.lv) fotogrāfiju (labā kvalitātē) un kādu no savām personīgajā un/ vai profesionālajā dzīvē gūtām atziņām, kas vienlaikus ilustrētu šī gada Psiholoģijas dienu tēmu! Tāpat, lūdzu, pievienojiet savu vārdu uzvārdu un papildu informāciju, ko norādīt par jums (amats, papildus informācija, pēc jūsu izvēles). Fotogrāfijas var būt gan jūsu portreti, kuros fiksēti mirkļi – smiekli, emocijas, pārdomas, u.tml., gan dabas ainavas. Paraugs ir pielikumā. Atziņu uz pašas bildes varat “uzlikt” paši, vai arī atsūtiet tekstu- mēs to izdarīsim.

 

Atziņas izmantosim Psiholoģijas dienu popularizēšanas gaitā – Facebook un Twitter, kā arī apkoposim galerijā Facebook lapā.

Veidosim Psiholoģijas dienas kopā un paldies par entuziasmu un atsaucību!

Cerot un paļaujoties uz jūsu atsaucību un līdzdarbošanos,

“Psiholoģijas dienas 2015” koordinatoru komanda