Home » Dokumenti » LPB piedāvā iespēju biedriem piedalīties supervīzijās visos Latvijas reģionos!

LPB piedāvā iespēju biedriem piedalīties supervīzijās visos Latvijas reģionos!

LPB aicina pieteikties psihologus, kuri vēlētos kļūt par Biedrības supervizoriem un lūdz atsaukties arī psihologus, kuri vēlētos piedalīties supervīzijās:

1.       Psihologiem, kuri vēlas kļūt par Biedrības supervizoriem, lūgums:

1)      iepazīties ar supervizora nolikumu, kas nosaka supervizora kompetences kritērijus un supervizora apstiprināšanas kārtību (nolikums);

2)      aizpildīt iesnieguma veidlapu (pieteikuma forma) un nosūtīt visus nepieciešamos dokumentus Valdei uz e-pastu: info@psihologubiedriba.lv

Tā kā lēmumu par pretendenta apstiprināšanu par Biedrības supervizoru pieņem Padome un nākamā Padomes sapulce ir plānota 4. februārī, tad lūgums pieteikumus iesniegt līdz 31.janvārim! Protams, savus pieteikumus varat iesniegt arī vēlāk, kas nozīmē, ka pretendenta apstiprināšana notiks tikai nākošajās Padomes sanāksmēs.

 

2.       Psihologiem, kuri vēlas piedalīties supervīzijās, Valdei uz e-pastu: info@psihologubiedriba.lv lūgums atsūtīt šādu informāciju:

1)      savu vārdu un uzvārdu;

2)      jomu, kurā vēlaties saņemt supervīziju (klīniskā, izglītības, organizāciju u.c.);

3)      vēlamo vietu (pilsētu, novadu), kur organizēt supervīziju.

LPB supervizora nolikums_apstiprināts 07.01.2014.

Iesniegums_supervizors


Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *