Home » Par LPB » Par LPB

Par LPB

Latvijas Psihologu biedrības dibināšanas mērķis ir apvienot visus Latvijas psihologus un aizstāvēt viņu intereses jautājumos, kas skar psiholoģijas zinātni un psihologu profesionālo darbību sešās jomās.

1)    Izglītības un skolu psiholoģijas darbības joma – psihologs strādā skolā, pirmsskolā vai citā izglītības iestādē,  veicot izpēti un konsultēšanu bērniem, jauniešiem, viņu vecākiem un skolotājiem, lai risinātu bērnu mācīšanās grūtības vai viņu emocionālas, kognitīvas vai uzvedības problēmas, kā arī veicinātu pozitīvu pašizaugsmi izglītības psihologi var strādāt arī kā neatkarīgi/ privāti konsultanti
2)    Klīniskās un veselības psiholoģijas darbības joma – psihologs strādā slimnīcā, poliklīnikā, sociālajā dienestā, krīzes centrā,  vai privātpraksē un veic izpēti un konsultēšanu klientiem, kuri vēlas risināt emocionālas, kognitīvas vai uzvedības problēmas, un veicinātu pozitīvu pašizaugsmi
3)    Darba un organizācijas psiholoģijas darbības joma – psihologs strādā organizācijā vai privātpraksē un, izmantojot psiholoģijas metodes, pēta vai ietekmē cilvēka vai grupas uzvedību darba kontekstā
4)    Juridiskās psiholoģijas darbības joma – psihologs strādā tiešā sadarbībā ar tiesību sargājošajām iestādēm, veicot psiholoģiskās izpētes un piedaloties nopratināšanās, kā arī citos ar tiesu saistītos procesos
5)    Konsultatīvās psiholoģijas darbības joma – psihologs palīdz indivīdiem risināt plaša spektra problēmas, sniedzot atbalstu par personiskajiem, attiecību, darba vai skolas jautājumiem, palīdzot uzlabot cilvēku psiholoģisko labklājību un risinot problēmas dažādās dzīves situācijās
6)    Militārās psiholoģijas darbības joma – psihologs strādā vai profesionālā militārā dienesta virsnieks dien NBS, veic izpēti un konsultēšanu, kā arī izmanto psiholoģijas teorijas un metodes, lai pētītu militārās vides faktorus, kas ietekmē karavīru profesionālo sniegumu un kaujasspējas

Biedrības vadība

2018. gada 13. oktobra LPB kongresā norisinājās LPB padomes, ētikas un revīzijas komisiju sastāva pārvēlēšana.

Valdes sastāvs

 • Sandra Dzilna (valdes priekšsēdētāja)
 • Kristīne Vilka
 • Jeļena Koļesņikova

Padomes sastāvs

 • Edīte Kalniņa (padomes priekšsēdētāja)
 • Ilze Damberga
 • Ilva Eņģele
 • Signe Knipše
 • Veronika Leja
 • Kristīne Mārtinsone
 • Marika Piņķe
 • Sanita Šaitere
 • Kristīne Šneidere
 • Diāna Zande
 • Katrīna Žaltkovska
 • Alīna Gēgerniece

Ētikas komisijas sastāvs

 • Ieva Baumane
 • Nora Razgaila
 • Irina Simaņenkova
 • Reinis Upenieks
 • Edmunds Vanags
 • Līga Volonte
 • Anda Gaitniece-Putāne

Revīzijas komisijas sastāvs

 • Ramona Kočāne
 • Ilze Paleja
 • Vineta Silkāne

Rekvizīti un kontaktinformācija

Latvijas Psihologu biedrība

Vienotais reģ. Nr.: 40008203882
Konta Nr.: LV45HABA0551035895124
E-pasta adrese: info [at] psihologubiedriba.lv

Latvijas Psihologu biedrības statūti


Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *