Home » Psihologu likums » Par piecu gadu praksi, nosacījumiem, lai kļūtu par supervizoru un metadoloģijas jautājumiem

Par piecu gadu praksi, nosacījumiem, lai kļūtu par supervizoru un metadoloģijas jautājumiem

Biedre: “Vēlējos pārjautāt, kā būs ar speciālistiem, kuri ieguvuši maģistra grādu 2007. gadā un kuru darba stāžs profesijā ir vismaz pieci gadi, taču pēdējos trīs gadus pamata darba vieta ir saistīta ar psiholoģiju tikai daļēji?
Nākamais jautājums – kādā kārtā varēs kļūt par supervizoru?
Trešais jautājums – par metodoloģijas sakārtošanu. Diemžēl, ir dzirdēts, ka daži kolēģi strādā pie šī jautājuma, taču nav skaidrs, kā īsti ir pavirzījusies šī prakse. Jo, jāsaka atklāti, ka joprojām daudzi psiholoģi  (piemēram skolas) strādā ar tik dažādām metodikām, kas noteikti atspoguļojas arī atzinumos un citos dokumentos.”

Atbild LPB padomes locekle Ieva Baumane: “Paldies par Jūsu jautājumiem!

1. Balstoties uz patreizējo likumprojekta versiju (kuras apspriešana vēl turpinās Saeimas Sociālo un darba lietu komisijā), ir minēts, ka jāveic profesionālā darbība pēdējos trīs gadus, bet nav pateikts, ka psihologa profesionālajai darbībai ir jābūt pilnas slodzes darbam, lai saņemtu sertifikātu (respektīvi, nav šķēršļu, lai Jūs nevarētu sertificēties Pārejas perioda laikā). Ir arī iesniegti arī priekšlikumi no deputātu puses, ka nepieciešamās pieredzes apjoms būtu kopumā vismaz 5 gadi, no kuriem vismaz gads ir pēdējo trīs gadu laikā – respektīvi, šīs ir pat ir mazākas prasības attiecība pret pieredzi, zinot, ka ļoti daudzi psihologi strādā nepilnas slodzes darbu vai apvieno to ar darbošanos citās jomās.
Tomēr pilnīgu atbildi – kādas tad īsti būs pieredzes prasības, mēs uzzināsim tad, kad likumprojekts būs apstiprināts Saeimā 3.lasījumā.
2. Lai kļūtu par supervīzoru, ir jābūt psihologa sertifikātam un 5 gadu ilgai darba pieredzei attiecīgajā jomā. Nav pagaidām detalizēti aprakstīts vai un kāds pārbaudījums būtu jākārto supervīzoram.
3. LPB Padomei un Valdei ir bijušas vairākas tikšanās ar Latvijas testu komisiju, kas arī ir ļoti ieinteresēta, pirmkārt, apzināt psihologu izmantotās metodes, ka arī veicināt uzticamu testu lietošanu. Pašreiz mūsu biedrība pati nestrādā aktīvi šīs jomas ietvaros, tomēr esam gatavi iespēju robežās līdzdarboties ar saviem kolēģiem, kas gribētu uzņemties iniciatīvu un beidzot ieviest kaut kādu kārtību metodoloģijas jautājumos.”

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *