Home » Psihologu likums » Kā būs ar ārzemēs iegūtu izglītību?

Kā būs ar ārzemēs iegūtu izglītību?

Jautājumi saistībā ar Psihologu likumu kļūst arvien aktuālāki, tādēļ biedru un citu interesentu pārdomas un komentārus maksimāli cenšamies atspoguļot plašākai publikai. Līdztekus citām, esam saņēmuši arī šādu vēsuli. 

Vienmēr esmu bijusi par Psihologu likumu, tomēr nesen kaut kā iedomājos – kas būs ar cilvēkiem, kuri ir ieguvuši psihologa izglītību padomju laikos Krievijā, Ukrainā vai citās ārzemēs (ar ASV droši vien nav nekādu problēmu)? Vai viņiem ir paredzēta izglītības pielīdzināšana? Jo es pazīstu dažus tādus psihologus, kuru praktisko darbību ļoti  cienu un uzskatu viņus par profesionāļiem. Un nevaru apgalvot, ka viņu profesionālā domāšana ir novecojusi un padomistiska. Zinu arī, ka daudzi no LU kādreiz pie viņiem ir gājuši semināros un guvuši daudz praktisku atziņu. Vai viņi netiks “izmesti no laivas”? Jo mums ir zināms vēsturisks konteksts, kuru nevar pilnībā izslēgt. Vai arī es lieki satraucos? Vai kāds varētu palīdzēt man tikt skaidrībā ar šo jautājumu? Varbūt likumā jāpiemin kaut ko par to izglītību, kas iegūta ārzemēs vai pirms neatkarīgas Latvijas izveidošanos, lai mazinātu to cilvēku trauksmi, kas cīnas pret likumu?

***

Atbilde
Labdien!

Šie psihologi pat ir daudz labāk aizsargāti nekā tie, kuri izglītību ieguvuši Latvijā līdz 2006. gadam. Visiem kolēģiem, kuriem ir ārvalstīs iegūta izglītība un ārzemēs izsniegti augstākās izglītības diplomi, ir iespēja šos diplomus atzīt. Šī procedūra darbojas jau ilgstoši un ceru, ka lielākā daļa savus diplomus jau ir atzinuši. Ja nē, tad tas joprojām ir izdarāms. Likumprojekts paredz, ka visi atzītie diplomi ir derīgi sertifikācijas procedūrai (paralēli tam būs jāiesniedz dokuments par diploma atzīšanu). Protams, katram tālāk ir jāskatās, kādam izglītības līmenim atbilst atzītais diploms. Droši vien nav iespējams, ka dažu mēnešu kursi ārzemēs tiks atzīti kā pilna psihologa izglītība.
Te ir iespējams iepazīties ar atzīšanas procesu: http://www.aic.lv/portal/arvalstu-diplomu-atzisana
Psihologa profesija gan pagaidām vēl nav reglamentēto profesiju sarakstā, bet sagaidāms, ka tiks iekļauta.
Vēl varētu piebilst, ka Pārejas noteikumos paredzēts, ja ir pilna izglītība psiholoģijā (iegūta līdz tam 2006. gadam) , bet tās ietvaros nav bijusi supervizētā prakse vai kredītpunktu apjoms ir mazāks, kā nepieciešams, persona var pretendēt uz sertifikātu, kārtojot pārbaudījumu, bet nav nepieciešama ne papildus izglītība, ne jaunas supervīzijas. Ir iesniegti arī priekšlikumi, ka pat pārbaudījumu nevajadzētu šinī gadījumā, bet šo priekšlikumu apspriešana vēl turpinās.
Ar cieņu,
Vineta Silkāne
Ieva Baumane

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *