Home » Sludinājumi » Rehabilitācijas centrs “Vaivari” meklē psihologu!

Rehabilitācijas centrs “Vaivari” meklē psihologu!

VSIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” aicina savai komandai pievienoties
klīnisko/veselības psihologu uz nenoteiktu laiku
 
Galvenie pienākumi:

1. Saskaņā ar nodaļas rehabilitācijas mērķiem, pēc ārsta pieprasījuma, veikt pacienta psiholoģisko izpēti vai novērtēšanu (kognitīvo funkciju izpēti, intelekta izpēti, personības izpēti, sociālās un emocionālās sfēras novērtēšanu u.c.).

2. Veikt psiholoģiskās izpētes vai novērtēšanas rezultātu datu apstrādi, interpretāciju un rekomendāciju sniegšanu.

3. Veikt psiholoģiskajā izpētē vai novērtēšanā iegūto datu apkopošanu slēdzienā.

4. Veikt psiholoģisko rehabilitāciju: konsultēt, izglītot un apmācīt pacientus un viņu piederīgos veikt slimības rehabilitācijas profilaksi.

5. Sniegt atbalstu pacientiem un viņu piederīgajiem

Galvenās prasības:

1. Augstākā profesionālā izglītība – maģistra grāds psiholoģijā (specializācija klīniskajā psiholoģijā vai veselibas psiholoģijā), kvalifikācijas paaugstināšanas kursi.

2. Augstākā līmeņa valsts valodas zināšanas.

3. Vismaz vienas svešvalodas prasme lietotāja līmenī.

4. Labas komunikācijas prasmes, labas sadarbības prasmes, spēja strādāt intensīvi.

5. Vēlama darba pieredze klīniskajā vai veselības psihologa jomā.

Pretendentus lūdzam sūtīt CV un pieteikuma vēstules līdz š.g. 31.janvārim uz  e-pastu: personals@nrc.lv.

Kontaktpersona – Jeļena Lučkina, Tel. – 26431016.


Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *