Home » Sludinājumi » Nodarbība „Talantu vadība organizācijās” LU PPMF Imantas 7.līnijā – 1, 20.auditorijā, 2018.gada 14.decembrī no pl.9.00 – 11.00

Nodarbība „Talantu vadība organizācijās” LU PPMF Imantas 7.līnijā – 1, 20.auditorijā, 2018.gada 14.decembrī no pl.9.00 – 11.00

Nodarbība „Talantu vadība organizācijās”
Latvijas Universitātes
Darba un organizāciju psiholoģijas maģistrantūras studentiem,
LPB un LOPB biedriem
Nodarbības norises vieta un laiks:
Nodarbība notiks LU PPMF Imantas 7.līnijā – 1, 20.auditorijā, 2018.gada 14.decembrī no pl.9.00 – 11.00
Nodarbībā tiks analizēti šādi ar talantu vadību saistīti jautājumi:
 Talanta jēdziens organizācijās.
 Talantu vadības pieejas attīstība 21. gadsimtā: no kurienes nākam un kurp ejam?
 Talantu noteikšana organizācijās.
 Procesi un izmantotās metodes talantu vadībā organizācijās.
 Izaicinājumi talantu vadībā un to iespējamie risinājumi.
Nodarbība iecerēta kā lekcija (aptuveni 60 – 70% laika) ar interaktīviem elementiem mazo grupu diskusiju un pieredzes apmaiņas formā (30 – 40%).
Nodarbību vadīs: Gitāna Dāvidsone, Mg.Sc.Psych., sertificēta darba un organizāciju psiholoģe, ieguvusi psihologa – pārrauga tiesības darba un organizāciju psiholoģijas jomā. Viena no Latvijas Psihologu biedrības dibinātājām, Padomes priekšsēdētāja (2013. – 2016.).
Jau 20 gadus Gitānas profesionālā darbība saistīta ar organizāciju psiholoģijas jomu, strādājot kā organizāciju attīstības konsultantei un psiholoģei. Partnere konsultāciju uzņēmumos „O.D.A.” (Organization Development Academy) un „Birn+Partners Latvia”. Komandu darba ekspresdiagnostikas un moderēšanas metodes „TeamStream” līdzautore. Grāmatu „Organizāciju efektivitātes modelis” autore un „Līderības fenomens Latvijā” līdzautore.
Ieeja bezmaksas
Ziedojums 10.00 EUR apmērā tiem, kuri vēlas saņemt Latvijas Psihologu biedrības Profesionālās Kompetences centra sertifikātu* par dalību šajā nodarbībā. Sertifikāti tiks izsūtīti elektroniski, tāpēc lūdzam semināra laikā reģistrācijas lapā, blakus savam parakstam, skaidri norādīt savu e-pasta adresi**.
Ziedojumus lūdzam pārskaitīt uz rekvizītiem:
Latvijas Psihologu biedrība
Vienotais reģ. Nr.: 40008203882
Konta Nr.: LV45HABA0551035895124
Pamatojumā lūdzam norādīt: Ziedojums par dalību nodarbībā „Talantu vadība organizācijās”, sertifikāta saņēmēja vārds uzvārds, personas kods.
*Sertifikāts ir derīgs tālākizglītības dokuments tiem psihologiem, kuri ir sertificēti. LPB Profesionālās Kompetences centrs ir LR Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības iestāžu reģistrā reģistrēta profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde.
**Neskaidrību gadījumā lūdzam rakstīt uz e-pastu: lpbpadome@gmail.com.


Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *